Trần Trí Dũng là Co-Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS. Ông cũng đang là giảng viên chuyên ngành marketing, thuộc Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế và Quản trị, Đại học Hoa Sen.