ths tran tri dung

Giới thiệu

Trần Trí Dũng là Co-Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS. Ông cũng đang là giảng viên chuyên ngành marketing, thuộc Bộ môn Marketing, Khoa Kinh tế và Quản trị, Đại học Hoa Sen.

Ông tốt nghiệp Đại học năm 2004, chuyên ngành Điện tử – Viễn thông. Sau đó ông học thêm Quản trị kinh doanh và tốt nghiệp thạc sỹ Quản trị kinh doanh năm 2009. Tính tới thời điểm này ông đã có hơn 11 năm kinh nghiệm làm việc và giảng dạy trong các lĩnh vực Viễn thông, Quản lý dự án, Nghiên cứu thị trường và Thương mại điện tử tại các tập đoàn đa quốc gia và các trường đại học hàng đầu tại Việt Nam.

ths tran tri dung

ThS. Trần Trí Dũng – Co-Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS

Ông sáng lập nên Công ty Cổ phần WMS với mong muốn có thể chia sẻ những kiến thức và trải nghiệm của mình cho các đối tượng liên quan. Ông cũng mong muốn “nâng tầm” nhân lực marketing của Việt Nam ngang hàng với các nước phát triển. Ông muốn các cá nhân và doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp cận và triển khai các cách thức marketing tiên tiến và hiệu quả nhất trên thế giới.

Các công ty đã qua:

 • Jan 2016 – Present
  WMS JSC – HCMC, Vietnam
  CEO
 • May 2010 – Present
  HOA SEN University – HCMC, Vietnam
  Lecturer – Faculty of Economics and Commerce
 • October 2009 – January 2010
  ENTERNET JSC – HCM City
  Marketing Executive
 • Dec 2008 – October 2009
  ERICSSON VIETNAM COMPANY LIMITED – HCMC, Vietnam
  SA Coordinator – Vietnamobile Project
 • June 2008 – Nov 2008
  TMA Solutions – HCMC, Vietnam
  Senior Engineer – Nortel Project
 • September 2005 – June 2008
  CDMA Mobile Phone Center (S-Fone) – HCMC, Vietnam
  Telecommunications Engineer
 • May 2004 – September 2005
  ONE JSC – HCMC, Vietnam
  Network Engineer

Mã QR

trantridung_qrcode_logo_full information

Sử dụng smartphone, cài phần mềm đọc QR code, sau đó quét mã QR code ở trên sẽ có được thông tin đầy đủ ThS. Trần Trí Dũng.[:en]Tran Tri Dung is Co-Founder of WMS Joint Stock Company (http://wms.vn/). He is also a lecturer of marketing, Department of Marketing, Department of Economics – Trade, Hoa Sen University. He graduated from University in 2004, majoring in Electronics and Telecommunications. He later studied Business Administration and graduated with a Master’s degree in Business Administration in 2009. Up to now, he has more than 11 years of working and teaching experience in the fields of Telecommunications and Project Management., Market research and E-commerce at leading multinational corporations and universities in Vietnam.

ths tran tri dung

Tran Tri Dung – Co-Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS

He founded WMS Joint Stock Company with the desire to share his knowledge and experiences with relevant subjects. He also wants to “elevate” Vietnam’s marketing personnel on par with developed countries. He wants Vietnamese individuals and businesses to have access to and implement the most advanced and effective marketing methods in the world.

Working experience:

 • Nov 2015 – Present
  WMS JSC – HCMC, Vietnam
  CEO
 • May 2010 – Present
  HOA SEN University – HCMC, Vietnam
  Lecturer – Faculty of Economics and Commerce
 • October 2009 – January 2010
  ENTERNET JSC – HCM City
  Marketing Executive
 • Dec 2008 – October 2009
  ERICSSON VIETNAM COMPANY LIMITED – HCMC, Vietnam
  SA Coordinator – Vietnamobile Project
 • June 2008 – Nov 2008
  TMA Solutions – HCMC, Vietnam
  Senior Engineer – Nortel Project
 • September 2005 – June 2008
  CDMA Mobile Phone Center (S-Fone) – HCMC, Vietnam
  Telecommunications Engineer
 • May 2004 – September 2005
  ONE JSC – HCMC, Vietnam
  Network Engineer
Call Now Button