ths tran tri dung

Liên hệ

ThS. Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS, Giảng viên Chuyên ngành Marketing, Đại học Hoa Sen.

  • Email: dungtrantri@gmail.com
  • Youtube Channel: Coffee with Mehmet
  • Facebook: https://facebook.com/trantridung
Trần Trí Dũng, Founder & CEO Công ty Cổ phần WMS

Lịch tiếp sinh viên: 10h00-12h00, thứ 3 và thứ 4 tại phòng 707, NVT.

Sinh viên muốn book lịch gặp giảng viên vui lòng điền họ tên, email và chọn ngày và khung giờ lên gặp giảng viên:

Đăng ký
Call Now Button