digital-marketing

Digital Marketing

Trang này cung cấp tài liệu về môn học Digital Marketing. Sinh viên được yêu cầu đọc kỹ thông tin trong đề cương môn học và file giới thiệu được cung cấp bên dưới.

Nếu có gì chưa rõ các bạn có thể email cho giảng viên theo địa chỉ email dungtrantri@gmail.com hoặc comment trực tiếp ngay bên dưới.

Link tài liệu (Đề cương, Giới thiệu môn học, Slide bài giảng, Ebook, Danh sách lớp, Bảng điểm,…)

Các bạn cũng có thể subscribe kênh youtube Coffee with Mehmet để xem các bài giảng có liên quan.

Các bài kiểm tra:

Website tham khảo:

Một số bài viết liên quan tới môn học:

Call Now Button