principles-of-marketing

Nguyên lý marketing

Trang này cung cấp các thông tin và tài liệu của môn học Nguyên lý marketing (Principles of Marketing). Sinh viên được yêu cầu đọc kỹ thông tin trong đề cương và file giới thiệu môn học được cung cấp bên dưới. 

Ngoài ra, sinh viên được khuyến khích in tất cả các file slide bài giảng để tiện theo dõi và ghi chú trong quá trình học. Nếu có gì chưa rõ các bạn có thể email cho giảng viên theo địa chỉ email dungtrantri@gmail.com hoặc comment trực tiếp ngay bên dưới.

Thông tin Turnitin

turnitin_principles of marketing

Tài liệu (Đề cương, file Giới thiệu môn học, slide bài giảng, ebook, danh sách lớp, bảng điểm,…)

Tham gia bài Quiz để kiểm tra kiến thức môn Marketing căn bản (tiếng Anh)

Tham gia bài Quiz để kiểm tra kiến thức môn Marketing căn bản (tiếng Việt)

Các bài kiểm tra tại lớp

Call Now Button