tran tri dung

Yêu cầu đặt lịch hẹn của bạn đã được nhận

Hệ thống đã nhận được yêu cầu đặt lịch hẹn của bạn. Thầy Dũng sẽ trả lời bạn qua email. (Your booking request was received. Mr. Tran Tri Dung will confirm your request via email).

Lưu ý: Bạn cần phải lên đúng giờ. (Note: You have to come right time).

Regards,

Call Now Button